fredag 9. mars 2012

To nye bøkerTo nye bøker, ei for vaksne, ei for ungdom, men med same tematikk. Gutar på 12-14 år strevar med å finna seg til rette blant dei andre på skulen og i vennegjengen. I begge tilfella er det på mange måtar uvanlege/unormale foreldre som øydelegg for dei, men som dei likevel er svært lojale mot. I begge bøkene er forteljarstemma lagt til guten og me kjem tett inn på det dei slit med og tenkjer på. Kva er det då som gjer den eine til ei ungdomsbok og den andre til ei bok for vaksne? Kanskje slutten, men sjølv likte eg å lesa begge to. Her kjem ein nærare presentasjon av begge:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar