fredag 9. mars 2012

Ismannen


Anders Bortne: Ismannen

Marius er ein gut på 12-14 år. Han er lynande skarp, men det er jo ikkje alltid det hjelper på populariteten. Tvert om angrar han ofte på det han seier fordi det får han til å skilja seg ut, eller som om han vil framstå betre enn dei andre. Men det som framfor alt gjer situasjonen til Marius annleis, er at han har Ismannen til far. Ein far som stadig vekk skal setja nye verdsrekordar i isbading og liknande. Problemet er at dette tar heile fokuset til faren, og han blir lite far for Marius, i staden opplever Marius at han bør passa på faren. Mora har hatt kreft og det kjem fram at dette har endra henne. Det ligg som ein undertone at sjukdommen kan dukka opp igjen. Synsvinkelen ligg heile tida hjå Marius, og me får innsyn i hovudet til eit barn som får/tar på seg eit stort ansvar for å halda familien saman. Denne boka er noko «mørkare» enn Svingen si bok. Boka er på 213 sider og er etter mi meining godt skriven.
Anne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar