fredag 13. januar 2012

Forførende ondskap


 Rebecca James: Forførende ondskap

 Kathrine er klar til å flytte i frå foreldra og inn til tanta, ikkje bare for å kome seg vekk i frå byen, men òg for å kome vekk frå den forferdelige tragedien med litlesøstera. Etter det som skjedde har Kathrine vanskelig for å binde seg til andre, men når Alice, ei populær og nesten uimotståelig jente, uventa dukkar opp i Kathrines liv, blir livet gradvis forandra. Dei to jentene binder seg snart til kvarandre, men Kathrine ser snart at under den sikre og perfekte overflata gøymer det seg ei heilt anna Alice, ei som liker å ha kontroll.

Boka er ein spennande psykologisk thriller, som ikkje bare er fengande, men òg visar kor mykje eit menneske kan gjere for å oppnå det det vil. Heilt i frå første side fengar boka lesaren og det held ho fram med til siste side. Me får ikkje bare eit innblikk i kva som skjer når ho møter Alice, men òg av framtida og fortida. Mange gonger i boka får me ei kjensle av å kunne sjå kva som skjer, men utover i boka kjem det mange overraskingar og uventa hendingar. Handlinga passar verkeleg til tittelen.

Boka er kanskje ikkje mest berekna på gutar, men eg har høyrt at det er ikkje bare jenter som har lese denne boka. Begge kjønn kan lese denne boka, som ikkje bare er ei vanlig ungdomsbok om veninner kjærastar og kropp, men òg om meir viktige ting. Litt stygt språk av og til, men ikkje i overkant.

Boka er på 366 sider og det anbefalast å lese ho.

Mai Lene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar