mandag 16. januar 2012

For Leas skyld


Marianne Terjesen: For Leas skyld

Miriam og Peter prøver å begynna eit nytt liv i Israel etter 2.verdskrig. Peter reiste frå Europa før jødeforfølgingane tok til for fullt, Miriam overlevde krigen i Europa og kjem til Israel etter at krigen er slutt. Begge får etter kvart ein bagasje som gjer det utfordrande å gå vidare.

For mange jødar blir Israel eit håp om eit land der dei kan få leva i fred. Så enkelt blir det ikkje. Kva med dei som bur der frå før? Boka handlar òg om opprettinga av staten Israel og dei oppgåvene som landet står over for når stadig nye jødiske folkegrupper kjem til det nye heimlandet og utfordringane i forhold til nabolanda. I denne boka kjem fleire stemmer til orde. Her er ingenting svart-kvitt. Me får sjå at vald og krig bare har taparar.

Språkleg er boka midt på treet, men innhaldet gjer dette til ei bok eg kan anbefala. Boka er på 544 sider, men ho er lettlesen, så det går raskt.
Anne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar