mandag 21. mai 2012

Omtale av The first wife av Emily Barr og Interrupted-life beyond words av Rachel CokerI dag kjem det to omtalar av to engelske bøker i eitt innlegg, ei er for vaksne og ei for ungdom. Først ut er The first wife av Emily Barr

The first wife er boka om Lily, jenta som nettopp har mista dei to einaste personane ho har vore med dei siste åra. Tapet etter besteforeldra gjer at ho plutselig er aleine i verda utan nokon andre. Dette nye livet er totalt ukjent for henne. Noko av det første ho gjer, er å busette seg hjå ein annan familie mot å av og til vere barnevakt. Seinare får ho òg jobb som vaskehjelp, blant anna i huset til Cornwalls mest kjente advokat, Harry Summers, og kona hans Sarah. 

Ho har bare jobba for dei i nokre få månadar når Sarah Summers tek livet av seg i Barcelona. Igjen er bare Harry, og eit heilt spesielt forhold utviklar seg mellom han og Lily. Likevel, er det noko meir rundt dødsfallet til Sarah som Lily ikkje veit om?

Boka er veldig god og fengande. Sjølv om ho er på engelsk, er ho lett å forstå og lett å lese. Av og til nokre avsnitt eg måtte lese fort i gjennom, for at det var litt vanskelig å få med seg alt. Gled deg til å lese denne, ei verkeleg god bok. 


Den andre boka ut er Interrupted-life beyond words av Rachel Coker

Denne boka foregår på 30 - og 40-talet. Hovudpersonen er Alcyone (Allie) som har vokst opp aleine saman med mora. I byrjinga av boka er mora alvorlig sjuk, og bare etter rundt femti sider kjem dødsfallet. Allie er bitter og sur etter dette, og særlig naboguten Sam får kjenne sinnet hennar, bare fordi han dukka opp akkurat då mora trengte henne. Etter dette blir Allie adoptert av miss Beatrice i nabostaten. Først kan ikkje Allie utstå den positive utstrålinga til adoptivmora, men etter ei stund lærer ho seg igjen å leve. Heilt til Sam dukkar opp igjen i nabolaget og eit forhold utviklar seg mellom han og Allie. Igjen blir dei vennar, men kan Allie la det bli noko meir? Særlig kviar ho seg for det når Sam må ut i krigen. 

Ei ekstremt god bok skriven av ein kristen forfattar. Boka gir eit positivt innblikk i kristendommen og i slutten blir dette meir sentralt enn i byrjinga. Boka får deg til å både gråte og le. Særleg noko av det miss Beatrice seier er komisk som : A good appetite for books, leads to a girl with more than looks. Eller: Often late to bed makes a girl unfit to wed. Ei bok du hugsar! 

Boka er skriven for ungdom.

Mai Lene


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar