mandag 5. desember 2011

Hva skal vi med stjerner nå?

Espen Olafsen og Per Arne Dahl: «Hva skal vi med stjerner nå? En fortelling om kjærlighet, sorg og resten av vårt liv»

Espen Olafsen og familien er i Khao Lak i Thailand når tsunamien råkar 2.juledag 2004. Han mistar kone og dotter, men han sjølv og sonen overlever. Boka skildrar kampen for å overleva og dei første kaotiske dagane etter katastrofen. Men òg den kampen som kjem etterpå; koss leva vidare etter ei slik tragedie? Deltittelen tykkjer eg gir eit godt innsyn i kva boka handlar om, nemleg: kjærleik, sorg og det å gå vidare. Boka får godt fram kor viktig håpet er for livet vårt. Dette er ei bok til å bli klok av!

Boka er på 164 sider og er lettlest med tanke på språket, men innhaldet er ikkje lett og gir tankar å ta med seg vidare.

Anne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar